bağsız

s. -e 与…毫无联系的, 与…毫无关系的, 非隶属于…的

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bağsız — sf. Bağı bulunmayan Bağsız ayakkabı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağcıksız — sf. Bağı olmayan, bağsız Bağcıksız ayakkabı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kundura — is., Rum. Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı Kundurasının tahta ökçeleri, ıssız Babıali kaldırımlarına vurdukça bir çekiç sesiyle ötüyordu. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • makosen — is., Fr. mocassin 1) Kuzey Amerika Kızılderililerinin giydiği deriden yapılmış, tek parça ayakkabı 2) Kısa ökçeli, bağsız ayakkabı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • büzmə — I (Çənbərək) bağsız çarıq növü. – Bu büzməyi havaxdan geyirsin, Oruc? II (Kəlbəcər) qadın üst paltarı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kotuğu — çarıx: (Borçalı, Çənbərək, Hamamlı, Qazax) bağsız çarıq. – Bir var deyillər kotuğu, bir var bağlı çarıx (Borçalı); – Kotuğu çarıx tək köşeynən tikilir (Hamamlı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • karsız — sif. Gərəksiz, işə yaramayan. Bağçasız, bağsız dağlar; Dumansız, qarsız dağlar; Mən sizə arxalandım; Siz olduz karsız z., dağlar! (Bayatı). Mən hərdən oturub fikirləşirəm və bu əqidəyə gəlirəm ki, bizim çoxumuzu bədbəxt edən karsız, vecsiz və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MUNTALİK — (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış. * Bağsız. * Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.